Kodeks pracy klarownie reguluje obowiązki pracodawcy względem zatrudnionych i odwrotnie. Jednym z najważniejszych zagadnień jest zadbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko dbanie o przestrzeganie ustalonych zasad. To też organizowanie szkoleń z tego zakresu i sprawdzanie kwalifikacji pracowników.
Read More