Kodeks pracy klarownie reguluje obowiązki pracodawcy względem zatrudnionych i odwrotnie. Jednym z najważniejszych zagadnień jest zadbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko dbanie o przestrzeganie ustalonych zasad. To też organizowanie szkoleń z tego zakresu i sprawdzanie kwalifikacji pracowników.
Read More

Nie można zaprzeczyć, że notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Można załatwić u niego wiele spraw związanych z nieruchomościami czy rozdzielnością majątkową. Trzeba wyszczególnić, jakimi dokładnie sprawami zajmuje się notariusz. Legionowo jest miastem, w którym z pewnością zatrudnisz notariusza, który spełni Twoje oczekiwania.
Read More